Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  UPDATE :
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140  
หน้าแรก
   ประวัติ
   วิสัยทัศน์
   ข้อมูลบริการ
   แผนที่ตั้งและอาณาเขต
   เกี่ยวกับอำเภอเกาะสมุย
   หน่วยงาน ณ ที่ว่าการ
   ทำเนียบข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย
   ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะสมุย
   ระเบียบวาระการประชุม
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
หน่วยงานในอำเภอ
   สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย
   สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด
   เทศบาลเมืองเกาะสมุย
   ศาลจังหวัดเกาะสมุย
   สำนักงานอัยการ
   สำนักงานเกษตรอำเภอ
   บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่
   บริษัท ราชาเฟอร์รี่
   บริษัท เรือเร็วลมพระยา
   สำนักอัยการ
   สำนักงานอัยการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
 
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ”
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 474 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :
นายอำเภอเกาะสมุยนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมโครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ”
วันนี้ (15 ส.ค.62) ที่วัดบ่อพุุทธาราม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย   ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ”ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และประชาชนนำปิ่นโต อาหารคาว หวาน ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ต่อจากนั้น นายอำเภอเกาะสมุยได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน และสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาล
สำหรับโครงการเข้าวัดฟังธรรมกับนายอำเภอ เป็นโครงการที่อำเภอเกาะสมุยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนภาคประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัด ฟังธรรม และดำเนินกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ทุกคนมีจิตใจผ่องใสรวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป
ทั้งนี้ ยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชน เช่น โรงพยาบาลเกาะสมุยให้บริการวัดความดันโลหิต และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เช่น ให้คำปรึกษากฎหมาย แจกเอกสารแผ่นพับ หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้านและหนังสืองานบริการของกระทรวงยุติธรรม อีกด้วย
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ : 077-420879 โทรสาร : 077-420880
E-mail Address : kohsamui_district@hotmail.com
Copyright © 2018. www.kohsamuidistrict.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs