Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  UPDATE :
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140  
หน้าแรก
   ประวัติ
   วิสัยทัศน์
   ข้อมูลบริการ
   แผนที่ตั้งและอาณาเขต
   เกี่ยวกับอำเภอเกาะสมุย
   หน่วยงาน ณ ที่ว่าการ
   ทำเนียบข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย
   ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะสมุย
   ระเบียบวาระการประชุม
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
หน่วยงานในอำเภอ
   สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย
   สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด
   เทศบาลเมืองเกาะสมุย
   ศาลจังหวัดเกาะสมุย
   สำนักงานอัยการ
   สำนักงานเกษตรอำเภอ
   บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่
   บริษัท ราชาเฟอร์รี่
   บริษัท เรือเร็วลมพระยา
   สำนักอัยการ
   สำนักงานอัยการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
 
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ”
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 230 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :
อำเภอเกาะสมุย จัดโครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ”
 
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ซึ่งเป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ที่วัดสระเกศ หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการในอำเภอเกาะสมุย ได้จัดโครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ” โดยมีประชาชน ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน เดินทางมาร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
 
ทั้งนี้ โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ” ที่ทางอำเภอเกาะสมุย จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปได้เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญสร้างกุศล และสร้างสมาธิ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีวิต สร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ระหว่างข้าราชการกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา ประกอบการเจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 
ตลอดทั้งยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ ให้กลับคืนสู่สังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ที่มีความสัมพันธ์อันดีและมีความเชื่อมโยงผูกพันตามวิถีเดิมในลักษณะของ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกด้าน และยังมีการนั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน
 
ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ซึ่งมีการนำเรื่องราวมาพูดคุยกันภายในวัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมได้ช่วยกันมีส่วนร่วม และเดินหน้าขับเคลื่อนไปด้วยกันกับอำเภอเกาะสมุย ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกาะสมุยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ : 077-420879 โทรสาร : 077-420880
E-mail Address : kohsamui_district@hotmail.com
Copyright © 2018. www.kohsamuidistrict.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs